Przejdź do głównej zawartości strony

Celem projektu „Yyy…eee…” było ukazanie młodzieży licealnej ważności języka polskiego, jego bogactwa oraz przybliżenie uczniom sztuki retoryki i przekazanie umiejętności swobodnego wypowiadania się publicznie. Zadaniem warsztatów i wykładów było wyposażenie uczniów w narzędzia, które pomagają w ładnym i swobodnym wypowiadaniu się.

W ramach projektu przeprowadzony został cykl prelekcji o języku polskim, a także zajęcia praktyczne, które składały się z ćwiczeń oddechowych, impostacyjnych, dykcyjnych i aktorskich. Zwrócenie uwagi na błędy w wymowie było dla wielu uczestników pomocą i często pierwszym w życiu zauważeniem w swojej dykcji problemów, o których nie wiedzieli. Podobnie było w przypadku emisji głosu i odpowiedniego sposobu oddychania, który przez większość osób traktowany jest jako naturalna czynność życiowa niewymagająca szkolenia. Tu także pojawiły się zagadnienia, które wymagały wytłumaczenia.

Zajęcia aktorskie pomogły uczestnikom w zrozumieniu ważności interpretacji tekstu, który może być przedstawiany na wiele sposobów, za każdym razem zmieniając swoje znaczenie (w celach ćwiczeniowych monolog z filmu „Dyktator” Charliego Chaplina został wykorzystany m.in. jako prośba czy przeprosiny, a także został odtworzony naśladując sposoby mówienia takich ważnych mówców jak Jan Paweł II, Winston Churchill czy Barack Obama).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022.