Przejdź do głównej zawartości strony

Deklaracja dostępności serwisu WWW Domu Kultury „Praga”

Dom Kultury „Praga” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Domu Kultury „Praga”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • efekty projektów realizowanych przez Dom Kultury „Praga” w poprzednich latach, opublikowane w formie e-booków (PDF), elementów interaktywnych (Praska Mapa Kultury) albo filmów pozbawionych audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Golc.
 • E-mail: a.golc@dkpraga.pl
 • Telefon: 797 688 939

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury „Praga”
 • Adres: ul. Dąbrowszczaków 2
  03-474 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@dkpraga.pl
 • Telefon: (+48) 22 618 41 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby głównej: ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa
Przystanek komunikacji miejskiej: Inżynierska

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Dąbrowszczaków. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się 40 metrów od wejścia do Domu Kultury „Praga”, przy ul. Dąbrowszczaków. Wejście z poziomu ulicy bez progów. Przy schodach do wejścia znajduje się platforma schodowa dla wózków inwalidzkich. Platforma jest obsługiwana przez przeszkolonego pracownika recepcji lub pracownika technicznego.

Do holu głównego i recepcji prowadzą drzwi, które otwierają się automatycznie, poprzez uruchomienie czujnika ruchu. Przy wyjściu te same drzwi otwierają się za pomocą przycisku dotykowego. Przy schodach zainstalowane są poręcze. Przy wejściu głównym znajduje się domofon. Wejście i przejścia są pozbawione progów. Przejścia posiadają szerokość umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście z wózkiem dziecięcym lub dużym bagażem.

Na wprost wejścia znajduje się informacja obsługiwana przez pracownika Domu Kultury „Praga”. Na parterze znajdują się miejsca wypoczynkowe, dostosowane zarówno do osób dorosłych, osób na wózkach inwalidzkich, jak i dzieci. Na pierwszym piętrze jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Winda i schody umożliwiają dostanie się na pozostałe kondygnacje budynku. Kasa oraz pozostałe pomieszczenia administracji domu kultury, jak dyrekcja, sekretariat, kadry i księgowość, są zlokalizowane na drugim piętrze. Wszystkie pomieszczenia są pozbawione progów, a szerokość drzwi umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, lecz nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Tłumaczenie na polski język migowy jest dostępne online. Na stronie www znajduje się wirtualny spacer ułatwiający poruszanie się po budynku. Na każdym piętrze znajdują się plany każdego poziomu oraz plan ewakuacyjny.

Adres siedziby II: ul. Strzelecka 11/13, 05-077 Warszawa
Przystanek komunikacji miejskiej: Bródnowska, stacja metra M2 Szwedzka

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Środkowej. Budynek nie posiada własnego parkingu. Dostępne są płatne miejsca parkingowe wokół budynku.

Przy bramie znajduje się przycisk domofonu i videofonu. Przy schodach do wejścia na taras znajduje się winda – podnośnik dla wózków inwalidzkich. Jest obsługiwana przez przeszkolonego pracownika recepcji lub pracownika technicznego. Przy schodach do wejścia głównego zainstalowane są poręcze oraz nakładki antypoślizgowe. Na schodach zamontowane są też szyny podjazdowe. Schody w budynku są oznaczone kontrastowo.

Przejścia na parterze są pozbawione progów i posiadają szerokość umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście z wózkiem dziecięcym lub dużym bagażem. Przy wejściu znajduje się plan tyflograficzny parteru budynku oraz kontrastowa tablica informacyjna. W posadzce znajdują się pasy naprowadzające dla osób niedowidzących. W budynku znajdują się oznaczenia pionowe. Balustrady schodów zostały wydłużone o 30 cm.

Na wprost wejścia znajduje się informacja obsługiwana przez pracownika Domu Kultury „Praga”.

Na parterze znajdują się miejsca wypoczynkowe, dostosowane zarówno do osób dorosłych, osób na wózkach inwalidzkich, jak i dzieci. Na parterze oraz na poziomie -1 znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Winda o parametrach pozwalających na wjazd wózkiem i schody umożliwiają dostanie się na pozostałe kondygnacje budynku.

Kasa oraz pozostałe pomieszczenia administracji domu kultury są zlokalizowane na pierwszym piętrze. Wszystkie pomieszczenia są pozbawione progów, a szerokość drzwi umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku  na parterze znajduje się plan pomieszczeń w alfabecie brajla. Tłumaczenie na polski język migowy jest dostępne online.