Przejdź do głównej zawartości strony

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady przetwarzania, w tym ochrony Państwa danych osobowych, wynikające z przepisów  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), których celem jest zwiększenie oraz ułatwienie egzekwowania prawa do prywatności obywateli UE. Rozporządzenie ujednolica zasady i sposób przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Pragniemy Państwu przekazać najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prawa przysługujące Państwu na mocy nowych przepisów oraz zapewnić o wdrożeniu standardów przetwarzania Państwa danych osobowych gwarantujących zapewnienie ich poufności.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m. st Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 (kod pocztowy: 03-474) oraz w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 (kod pocztowy 03-433) w imieniu którego działa Dyrektor Katarzyna Sołtys, tel. 22 618 41 51 wew. 114, adres e-mail: k.soltys@dkpraga.pl;
 2. Dom Kultury Praga wyznaczył inspektora ochrony danych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy RODO proszę skontaktować się z inspektorem pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. wyrażonej uprzednio zgody w celu:
   • udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez administratora,
   • promocji działalności Domu Kultury Praga w mediach i Internecie, poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z zajęć,
   • kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez SMS dot. odwoływania lub odpracowywania zajęć,
   • otrzymywania Newslettera z informacjami o wydarzeniach i zajęciach.
  2.  w interesie publicznym:
   • prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań, w związku z przepisami ustawy o  finansach publicznych,
   • marketingu bezpośredniego usług Domu Kultury „Praga” i dokumentowaniadziałalności Domu Kultury „Praga”, w związku z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
   • ochrony osób i mienia za pomocą monitoringu wizyjnego, w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Kodeks pracy..
  3.  przepisów prawa:
   • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty zajęć Domu Kultury „Praga” – ustawa o statystyce publicznej,
   • księgowania i rozliczania płatności za zajęcia, w związku z przepisami o rachunkowości.
  4.  umowy zawartej z administratorem:
   • realizowania zleceń na podstawie umów cywilno-prawnych,
   • udziału w zajęciach na zasadach określonych w regulaminie zajęć;
   • zawartej z Domem Kultury „Praga” umowy konsumenckiej.
  5.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z oferty Domu Kultury „Praga”, a w pozostałych przypadkach przez okres określony w przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz ustanowionym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Dane wykorzystywane do celów promocyjnych będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub ustania celu. Nagrania zarejestrowane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych (www.uodo.gov.pl).
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  10. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych naszych partnerów, sponsorów, organizatorów. Dodatkowo dane mogą być powierzane podmiotom zapewniającym możliwość elektronicznego zapisu na zajęcia, bankom, operatorom płatności online, kurierom, poczcie, firmie zapewniającej wsparcie informatyczne, firmie zapewniającej usługi doradcze w zakresie ochrony danych, kancelarii radcy pranego.
  11. Dane mogą być transferowane do USA, w związku z publikowaniem materiałów promocyjnych w serwisach Facebook oraz YouTube. Dostawcy tych platform przekazują dane poza UE na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez UE.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Ltd:

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Ltd(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 4.  Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
 5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: TU LINK
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: TU LINK