Przejdź do głównej zawartości strony

Wspólnie z mieszkańcami Pragi-Północ podjęliśmy próbę uchwycenia zmian obyczajowych, jakie nastąpiły na przestrzeni lat w sposobach spędzania wolnego czasu i korzystania z lokali rozrywkowych.

W ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami, opracowaliśmy materiały w systemie OSA (Otwarty System Archiwizacji) oraz zamieściliśmy informacje o praskich lokalach rozrywkowych na cyfrowej praskiej mapie kultury.

Podsumowaniem projektu była kolacja sąsiedzka z praskimi specjałami oraz instalacja artystyczna przedstawiająca historię knajp i restauracji po prawej stronie Wisły.

Sfinansowano przez m.st. Warszawa w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.