Przejdź do głównej zawartości strony

„Sztuczne korki” to projekt mający na celu zainteresowanie młodzieży sztukami plastycznymi, teatrem, muzyką poważną/klasyczną, tańcem i literaturą poprzez wprowadzenie innowacyjnego sposobu nauczania, zupełnie innego od tego, który dostępny jest w szkolnictwie powszechnym.

Do tego celu zostały użyte: druk 3D, sitodruk, a także sprzęt multimedialny. W projekcie największy nacisk zostanie położony na indywidualne doświadczanie sztuki przez każdego z uczestników. Celem „Sztucznych korków” była zmiana biernego odbiorcy w czynnego współtwórcę/twórcę kultury. Poczucie sprawczości oraz możliwości wpływania na proces twórczy znacznie ułatwia uczenie się i jest w stanie szybciej przyzwyczaić do obcowania z kulturą.

Wyszliśmy naprzeciw temu stereotypowi, tworząc miejsce dostępne także dla innych grup. Współpraca z LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęła dialog z uczniami w celu stworzenia nowego programu, który młodzież uznałaby za potrzebny. Z rozmów wynika, że młodzi ludzie mają w sobie wielką potrzebę tworzenia i dokształcania się. „Sztuczne korki” są rozszerzeniem tych propozycji, proponując bardziej kompleksowe doświadczanie kultury i sztuki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.