Przejdź do głównej zawartości strony

Po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku Pałacyk Konopackiego stał się lokalnym miejscem zbiórek darów, a także miejscem wsparcia i rozmów dotyczących aktualnej sytuacji wojennej.

Siła społeczności i chęć niesienia pomocy były ogromne. Wiedzieliśmy, że działania bezpośrednie są ważne jednak musimy zacząć myśleć bardziej systemowo – komunikując działania w języku ukraińskim, tworząc bezpieczne miejsce wytchnienia dla rodzin i przestrzeń otwartą na aktywność twórczą i społeczną nowych mieszkańców i mieszkanek.

Tak powstała „Praska Świetlica” – projekt tworzenia wspólnej, włączającej, różnorodnej i wielokulturowej świetlicy sąsiedzkiej w Pałacyku Konopackiego finansowany z Funduszu Edukacji Kulturalnej. Praska Świetlica umożliwiała realizację sąsiedzkich i wielokulturowych pomysłów w przestrzeni Pałacyku. Mieszkańcy i wolontariusze zostali zaproszeni do wymyślenia i tworzenia działań, które były odpowiedzią na potrzebę wsparcia uchodźców przybywających do Warszawy.

Pomysły wybrane w otwartym naborze (open call) dotyczyły działań sąsiedzkich, warsztatów, działań performatywnych, wsparcia nauki zdalnej dla ukraińskich dzieci. Praska Świetlica zakładała ścisłą współpracę z wolontariuszami i tworzenie we współudziale z nimi wydarzeń sąsiedzkich.

Sfinansowano przez m.st. Warszawa w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.