Przejdź do głównej zawartości strony

Od dziś (20 maja) startują zapisy na pokazy filmowe dla szkół i przedszkoli w ramach 19. edycji Edukacja Młode Horyzonty.

Edukacja Młode Horyzonty to cykle tematyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży na wszystkich
etapach edukacji od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe. Starannie wyselekcjonowanym pod
kątem danej grupy wiekowej filmom towarzyszą prelekcje oraz zestaw materiałów dydaktycznych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• uatrakcyjnienie szkolnych zajęć poprzez pracę z materiałami audiowizualnymi i tekstami
kultury,
• poznanie filmów wartościowych pod względem artystycznym i poznawczym, nowości oraz
tytułów z kanonu,
• interdyscyplinarność i międzyprzedmiotowość
• dopasowanie poszczególnych cykli do etapów edukacyjnych oraz tematów omawianych
podczas zajęć lekcyjnych (powiązanie z podstawą programową MEN),
• wsparcie merytoryczne dla nauczycieli – materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, karty
pracy, analizy psychologiczne),
• możliwość wyboru formy uczestnictwa w programie w czasie całego roku szkolnego (w kinie
lub online),
• pobudzanie ciekawości świata i zainteresowań ucznia
• doskonalenie kompetencji społecznych
• rozwijanie kompetencji miękkich (komunikowanie się z innymi, definiowanie potrzeb,
współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie).

Zachęcamy do zapoznania się z programem na rok szkolny 2024/2025

Formularz zgłoszeniowy