Przejdź do głównej zawartości strony

Poszukujemy do pracy!

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalist(k)a ds. zajęć stałych i warsztatów

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość obsługi Excel, Word, Power Point oraz programu Biletyna,
 • doświadczenie w organizacji i koordynacji zajęć i warsztatów,

Mile widziane będą:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu zajęć,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu zajęć,
 • punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 • podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
 • komunikatywna znajomość języka obcego,

Główne obowiązki:

 • Uczestniczenie w opracowywaniu planów merytorycznych działalności DK w zakresie funkcjonowania zajęć stałych – pracowni i grup zainteresowań,
 • Prowadzenie zapisów na zajęcia poprzez system Biletyna,
 • Przyjmowanie płatności za zajęcia; sprzedaż biletów; wydawanie wejściówek,
 • Kontrola wpływu płatności za zajęcia,
 • Prowadzenie i rozliczanie kasy,
 • Prowadzenie spraw formalnych i koordynacja działań DK przy organizowaniu zajęć stałych, w tym opracowywanie regulaminu zajęć, tworzenie cennika zajęć, opracowanie kart zgłoszeń, karnetów etc,
 • Monitorowanie frekwencji, zajętości sal, kalendarza zajęć,
 • Informowanie o nieobecnościach instruktorów, powiadamianie uczestników zajęć o zmianach, dbałość o ciągłość zajęć,
 • Zbieranie ciekawych ofert na zajęcia i warsztaty,
 • Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć pod względem jakości pracy instruktorów, w tym ocena ich pracy,
 • Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dzienników zajęć) przez instruktorów,
 • Rozliczanie godzin pracy instruktorów,
 • Udział w planowaniu rocznego budżetu zajęć stałych i warsztatów,
 • Zamawianie materiałów do zajęć oraz wydawanie materiałów na zajęcia instruktorom,
 • Sporządzanie sprawozdań, zestawień, umów, zamówień dokumentacji zamówień publicznych itp.
 • Udział w organizacji spotkań informacyjno-organizacyjnych z instruktorami,
 • Współorganizacja i koordynacji warsztatów cyklicznych i okazjonalnych,
 • Udział w organizacji i koordynacji Dnia Otwartego,
 • Udział w organizacji konkursu ofert dla instruktorów oraz w rekrutacji instruktorów,
 • Ustalanie potrzeb promocyjno-marketingowych zajęć stałych i warsztatów oraz ich realizacja we współpracy z Działem Promocji i Marketingu,
 • Inicjowanie powstania nowych pracowni i zajęć zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz trendami rynkowymi,
 • Praca w wybrane weekendy,

Główne miejsce pracy: ul. Dąbrowszczaków 2 03-476 Warszawa

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie miesięczne na poziomie 5.500 zł-6.500 zł brutto ( ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie doświadczenia i kwalifikacji);
 • ciekawą pracę na pełen etat;
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy;
 • możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów” do 31 maja 2024 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez

przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie.

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu

Na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom,

zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatkami / kandydatami