Przejdź do głównej zawartości strony

Poszukujemy do pracy!

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń (MAL)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, antropologia, psychologia);
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy z lokalną społecznością;
 • znajomość przemian zachodzących w kulturze i potrzeb lokalnych społeczności;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole oraz chęć pracy ze społecznością lokalną (sąsiedzi, seniorzy, brydżyści itp.)
 • umiejętność: zarządzania budżetem, negocjowania i sporządzania umów, pisania sprawozdań i krótkich tekstów informacyjnych;
 • elastyczność i gotowość pracy w godzinach popołudniowych/wieczornych oraz w niektóre weekendy;
 • dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
 • mile widziana znajomość podstawowych programów graficznych online (Canva) oraz lekkie pióro.

Główne obowiązki:

 • inicjowanie, organizacja i koordynacja działań Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego oraz ogródku sąsiedzkim;
 • inicjowanie, organizacja i koordynacja działań pobudzających aktywność społeczną i kulturalną mieszkanek i mieszkańców Pragi/Warszawy;
 • współpraca z mieszkankami i mieszkańcami, animatorkami i animatorami kultury, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instruktorami w zakresie: organizowanych wydarzeń, edukacji kulturalnej, integracji społecznej;
 • prace koncepcyjne i koordynacyjne polegające na współtworzeniu oferty kulturalnej Domu Kultury „Praga”;
 • wsparcie działań komunikacyjnych i promocyjnych realizowanych wydarzeń i projektów poprzez przygotowywanie stosownych treści i materiałów ilustracyjnych;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  •    ciekawą, przynoszącą satysfakcję pracę na pełen etat;
  •    wynagrodzenie miesięczne na poziomie 5.500 zł – 6.500 zł brutto (ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie doświadczenia i kwalifikacji);
  •    przyjazne warunki pracy w nowo wyremontowanym, dysponującym bardzo estetycznymi i dostępnymi przestrzeniami budynku, w zgranym, wspierającym się zespole ludzi;
  •    miejsce pracy: Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13;
  •    możliwość rozwoju, uczestnictwa w sieciowaniach instytucji kultury, szkoleniach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń (MAL)” do dnia 31 maja 2024 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych:

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydat(k)ami.