Szanowni Państwo,
Ze względu na odwołanie zajęć możecie ubiegać się o zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia stałe. Uruchomiliśmy dla Was „Wniosek o zwrot” w formie formularza do wypełnienia. Obok znajdziecie również stosowną instrukcję jak go wypełnić. Wniosek należy wypełnić, podpisać i wysłać on-line. Zwroty będą realizowane do 30 dni od daty złożenia wniosku przelewem na wskazany rachunek bankowy. Pozdrawiamy.
Zespół DK „Praga”

Instrukcja obrazkowa

Wniosek o zwrot kosztów

SPRZEDAWCA
Dom Kultury „Praga”
w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa
NIP 113-23-50-312 Regon 017453748

Dane (wypełnia uczestnik lub rodzic/opiekun)

Imię
Nazwisko
Adres
Telefon
e-mail

Nazwa zajęć stałych, w których uczestniczył uczestnik (wypełnia uczestnik lub rodzic/opiekun)

Przed wpisaniem kwoty, prosimy o sprawdzenie wysokości nadpłaty na koncie uczestnika w strefazajec.pl
Nazwa zajęć Dowód wpłaty (paragon, faktura) załącz skan lub zdjęcie Przyczyna zwrotu Kwota do zwrotu (zł)

Dozwolone: jpg, gif, png; max: 5mb

Dozwolone: jpg, gif, png; max: 5mb

Dozwolone: jpg, gif, png; max: 5mb

Dozwolone: jpg, gif, png; max: 5mb

Dozwolone: jpg, gif, png; max: 5mb

Zwrot środków za odwołane zajęcia proszę przelać na konto:

Numer konta

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu przez DK Praga w związku z możliwością uzyskania zwrotu za zajęcia odwołane. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przyznania zwrotu. Wiem także, że zgodę mogę odwołać, ale jest to równoważne z wycofaniem wniosku i niemożliwością uzyskania zwrotu. Od momentu wypłaty środków podstawą przetwarzania danych będzie obowiązek prawny ciążący na DK Praga (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a dane będą przechowywane jeszcze przez 5 lat kalendarzowych po roku, w którym została zrealizowana wypłata. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy RODO, należy skontaktować się z iod@dkpraga.pl


Miejscowość, data, podpis
Data i podpis przyjmującego wniosek